Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte OK Renen 21 februari

10 JAN 2016 13:36
Kallelse till årsmöte i OK Renen söndag den 21 februari kl 19.00 på Stadion Ormberget. Alla medlemmar hälsas välkomna. Fika serveras.
  • Skapad: 10 JAN 2016 13:36

Årsmöte OK Renen 2016-02-21

 

1.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

2.  Fastställandeav dagordningen.

3.  Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

4.  Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.

5. Styrelsens verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.

6. Revisorernas berättelseöver styrelsens och sektionsstyrelsernas förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens för den tid revisionen avser

8. Fastställandeav medlemsavgifter.

9. Val av

a.ordförande,  för en tid av 1 år

b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsens för en tid av 2 år

c. 1 suppleant för styrelsen för en tid av 1 år

d.  två revisorer jämte suppleantför en tid av ett år, i detta val får inte styrelsens ledamöter och ej heller sektionsstyrelsens ledamöter delta

e. En valberedning för en tid av 1 år bestående av tre ledamöter varav en utses till sammankallande av årsmötet

f Lotteriansvarig för en tid av 1 år

10. Motioner

Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem minst 21 dagar före mötet, dock för förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas senast 30 dagar före mötet.

11. Övriga frågor.

Skribent: Jan Sundström

Luleå 400 år

JP konstruktion

SCA_Logo_Color_Horizontal.svg

PEAB - Nordens samhällsbyggare

 

Agio

Postadress:
OK Renen - Orientering
Kartvägen 25
95441 Södra Sunderbyn

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link