Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte OK Renen 15/2

20 JAN 2015 23:14
OK Renens medlemmar kallas till årsmötesförhandlingar i Rengärdan söndag 15 februari kl 18.30.
  • Uppdaterad: 31 MAJ 2015 07:00

 

Agenda enligt klubbens stadgar

  1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

  2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

  3. Fastställande av dagordningen.

  4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

  5. Val av  justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.

6. Styrelsens verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens och sektionsstyrelsernas förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens för den tid revisionen avser

9. Fastställande av medlemsavgifter.

 

10. Val av 

- ordförande,  för en tid av 1 år

- halva antalet övriga ledamöter i styrelsens för en tid av 2 år

- 1 suppleant för styrelsen för en tid av 1 år

- två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år, i detta val får inte styrelsens
ledamöter och ej heller sektionsstyrelsens ledamöter delta

- En valberedning för en tid av 1 år bestående av tre ledamöter varav en utses till
sammankallande av årsmötet

- Lotteriansvarig för en tid av 1 år

 

11. Motioner

Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av
sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem minst 21 dagar före mötet, dock
för förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas
senast 30 dagar före mötet.

12. Övriga frågor.

13. Mötet avslutas 

 

Skribent: Jan Sundström

Luleå 400 år

JP konstruktion

SCA_Logo_Color_Horizontal.svg

PEAB - Nordens samhällsbyggare

 

Agio

Postadress:
OK Renen - Orientering
Kartvägen 25
95441 Södra Sunderbyn

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link