Hoppa till sidans innehåll

Medlemsinformation och avgifter


Arbetsinsatser

En förutsättning för att föreningen ska kunna bedriva verksamhet är att föreningens medlemmar (för barn och ungdomar avses deras föräldrar) engagerar sig i föreningens verksamheter vid en eller flera tillfällen per år.

För aktiva i barn- och ungdomsverksamheten är följande obligatoriskt:

  • Naturstädning under en kväll under våren
  • Bemanning av OK Renens caféverksamhet på Ormbergsstadion under en helgdag under vinterhalvåret
  • Funktionär vid minst ett av OK Renens arrangemang under ett år

 

Avgifter

Medlemsavgifter

Enskild medlem:400 kr/år

Familj (vuxna och barn t.o.m. 20 år): 1200 kr/år

Medlemsavgift betalas årsvis. Anvisningar för betalning av medlemsavgiften skickas ut av kassören. Mer information om betalning av medlemsavgiften finns på hemsidan: https://www.okrenen.se/foreningen/saharbetalardumedlemsavgiften/

Egenavgifter Orientering , Skidorientering och MTB-Orientering

Allmänt

Arrangören fakturerar klubben. Kassören fakturerar därefter medlemmarna vid ett eller flera tillfällen under året. För att erhålla subvention krävs att medlemmen fullföljt ev. åtaganden gentemot klubben.

Klubbens medlemmar står själv för brickor för elektronisk stämpling (Emit eller Sportident). Om bricka hyrs av den tävlande så debiterar klubben av arrangören uttagen kostnad för hyrbricka. Detta gäller även borttappad hyrbricka.

Klubben subventionerar startavgift för individuella tävlingar i Sverige, med undantag av O-Ringen, enligt nedan. 

Efteranmälansavgift, hyrbricka/hyrpinne och startavgift vid ej start

Avgifter för efteranmälan, hyrpinne och startavgift vid EJ START (DNS) betalas helt av medlemmen. 

Startavgifter Ungdomar 0-9 år

Startavgifter betalas helt av klubben.

Startavgifter Ungdomar 10-16 år

Startavgifter betalas helt av klubben

Startavgifter Elitsatsande senior och junior

Startavgifter betalas helt av klubben för subventionerade tävlingar fär elitsatsande senior eller juinor som betalt tävlingsavgift enligt nedan. Juniorer som tävlar sparsamt kan välja att betala egenavgift enligt vuxenkategorin. 

OL: Medlemmen betalar tävlingsavgift 500 SEK/år
Skid-OL: Medlemmen betalar tävlingsavgift 500 SEK/år 

Startavgifter Vuxna (21 år och äldre)

OL/Skid-OL: Medlemmen betalar 50% av startavgiften för subventionerade tävlingar. Villkor: Klubben betalar 50% av tävlingsavgiften för subventionerade tävlingar. 

Stafetter

Startavgiften betalas helt av OK Renen i de fall styrelsen har beslutat att stafetten ingår i OK Renens verksamhetsplan. 

Egenavgifter för vid tävlingsresor som anordnas av föreningen

Tävlande som deltar i tävlingsresor som anordnas och bekostas av föreningen betalar av egenavgift på 500 kr per tävlingsresa.

Egenavgifter MTB

Ungdomar upp till 16 år erhåller sponsring med 50% av startavgiften för sanktionerade tävlingar. Ev. avgifter för efteranmälan, DNS eller andra avgifter betalas helt av den tävlande. Subvention av startavgift endast utgår vid användning av ryggskydd. 

Startavgifter för MTB tävlingar betalas av den tävlande i samband med anmälan. Faktura med kvitto på utlägg skickas därefter till cykelkommittén som i sin tur skickar utbetalningsunderlag till kassören.  Detta görs med fördel i form av en sammanställning i slutet av vår- respektive höstsäsong.

Egenavgifter övriga idrotter

Föreningen subventionerar inte tävlingar inom andra idrotter än orientering, skidorientering och MTB. Den tävlande betalar 100% själv. 

Juniorer och ungdomar som deltar vid OK Renens tävlingar inom övriga idrotter ex Renrajden erhåller dock sponsring enligt samma regler som gäller för orientering och skidorientering.

 

Försäkringar

Medlemskap i OK Renen ger ett grundskydd via Riksidrottsförbundet och Specialidrottsforbunden.

Mer information finns här: https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/skidor

För cykel finns även information på cykelförbundet hemsida: https://scf.se/forbundet/tavlingsverksamhet/tavlingslicens-chip-och-forsakringar/forsakringar/

 

Övriga bidrag/ekonomiska stöd från föreningen

Tränings- och tävlingsresor 

För tränings- och tävlingsresor kan styrelsen besluta om resebidrag till deltagande medlemmar. För SM-tävlingar utgår ett resebidrag på 700 kr per helg till OK Renens ungdomar, juniorer och elitsatsande seniorer. För deltagande i deltävlingar i nationella tävlingsserier som t ex Silva League utgår ett resebidrag på 500 kr per helg för ovanstående grupp av medlemmar. Styrelsen tar beslut om att bekosta ledare när det anses nödvändigt.

Landslagsuppdrag

Styrelsen kan besluta om särskilt stöd för egenavgifter för medlemmar som tagits ut att representera Sverige i orientering eller skidorientering eller delta i träningsläger som föregås av uttagningar.

Medlem som tagits ut att representera Sverige i orientering eller skidorientering som junior eller senior, kan erhålla ekonomiskt stöd för egenavgifter i samband med landslagsuppdrag och träningsläger som föregås av uttagningar. Föreningen har som strävan att lämna ekonomiskt stöd på 50% av sådana egenavgifter. Medlemmen ska i förväg inhämta styrelsens beslut om eventuellt stöd. Sådana överenskommelser ska vara skriftliga.

Elitsatsande Senior eller Junior

Elitsatsande Senior eller Junior kan erhålla ekonomiskt stöd efter överenskommelse med styrelsen. Sådan överenskommelse ska vara skriftlig.

Klubbrepresentation

Vid tävling och prisceremonier vid tävlingar där klubben har gett ekonomiskt stöd/bidrag ex resebidrag ska klubbens tävlingsdräkt och överdrag användas.

Särskilda satsningar

Styrelsen kan besluta om särskilda satsningar och ekonomiskt stöd utöver dessa regler.

 

Klubbkläder

Klubbkläder subventioneras med 20%. Subventionen finansieras via medlemmarnas gemensamma arbetsinsatser och sponsorer.

 

Uppdaterad: 25 APR 2018 09:48 Skribent: Agneta Lindbäck
Epost: Adressen Gömd

 

PEAB - Nordens samhällsbyggare

 

norrbottensgarden

Agio

 Lifecenter.nu

 

 

Postadress:
OK Renen - Orientering
Box 324
97109 Luleå

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link